Kik Vagyunk?

Üdvözöljük!

Célunk az értelmi fogyatékos személyek életminőségének javítása: sport-, kulturális, szabadidős és foglalkoztatási tevékenységük segítése.

A „Jövőt Nekik is” Alapítvány 1993 óta támogatja a tordasi Értelmi Fogyatékosok Otthonában élő értelmi fogyatékos, több esetben súlyosan, halmozottan sérült embereket. Segítséget igyekszik nyújtani a nagy létszámú intézménybe kényszerült sérült emberek életminőségének emeléséhez, a többszörösen hátrányos helyzet ellensúlyozásához.

Fontos, hogy az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek részt vehessenek a társadalmi élet minden területén, semmi ne akadályozza őket abban, hogy életük ritmusa hasonló legyen a környezetükéhez, tanulhassanak, dolgozhassanak, a képességeik fejlesztéséhez megkapjanak minden segítséget.

Társadalmi integráció

Alapítványunk sokoldalúan segíti a Tordasi Otthon lakóinak esélyegyenlőségének, társadalmi inklúziójának megvalósulását.

Szabadidős tevékenységek

Kiemelt segítséget nyújt a szabadidő élményteli eltöltéséhez, az intézeti élet zártságát oldó programok megvalósulásához, a személyiség, az egyéni életminőség kiteljesedéséhez.

Önkéntesség

Népszerűsíti és koordinálja az értelmi fogyatékosokat segítő önkéntes tevékenységeket. Az alapítvány céljaival azonosuló önkéntesek érdeklődésének fenntartása, motivációs bázisuk erősítése.

TÁMOGATÁSOK

Az alapítvány vagyona adományokból, pályázati támogatásokból tevődik össze. Közhasznú szervezetként jogosult az állampolgárok 1%-os adófelajánlására, a befolyt összeget hagyományosan a tordasi otthonban élők  üdülési, szabadidős, sport  programjai támogatására, a sérült emberekből álló művészeti csoportok kulturális fesztiválokon való részvételére fordítja. Minden támogatást az értelmileg akadályozott emberek érdekében használ fel, akiknek továbbra is nagy szükségük van a társadalom támogatására, a társadalmi befogadó készség erősödésére, az emberi segítségnyújtásra ahhoz, hogy a törvényben deklarált jogukkal, az esélyegyenlőséggel a mindennapokban élni tudjanak.

Tovább a támogatási lehetőségekhez

Kuratórium

Tevékenységünket az 5 fős kuratórium vezetésével, közhasznú céljainknak megfelelően végezzük.

Bővebben Rólunk

Támogatási területek, kapcsolatok

Az Alapítvány olyan társadalmat tart ideálisnak, amelyben az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek a társadalom egyenértékű tagjaiként vesznek részt a társadalmi élet minden területén. Céljai elérése érdekében értelmi fogyatékos emberek értékeinek bemutatását segítő rendezvénysorozatokat szervez, sport-, egészség- és környezetvédelmi programokat (Egészségnap, Idő, utazás, Majális, „Együtt az egészségért” program, Tordas Kupa, stb. ). Fő támogatója a tordasi Szivárvány Együttesnek, speciális olimpikonoknak , és az integrált Rezeda tánccsoportnak is.


19 éve partnerként működik közre a Fecskepalota programban, ahol családi táborait, súlyosan, halmozottan sérült csoport számára üdülést, sporttábort, önkéntes munkanapot szervezett. Tagja az ÉTA Országos Szövetségnek és a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesületnek. Együttműködő kapcsolatot tart fenn számos hazai civil szervezettel. A foglalkoztatás termékeit önkéntesei segítségével Kapolcson, Etyeken s számos országos fesztiválon, vásáron népszerűsíti.

Hosszú távon, átalakuló szervezeti struktúrával, programjai szélesebb körben való megvalósításával segíti a társadalom elfogadó, támogató attitűdjének kialakulását, az inklúzió hosszú távú megvalósítását.

Alapítók

Eisenbacher Gézáné

Boros Zsuzsanna

Dr. Rákosiné Molnár Anna

Hamar Krisztina

Történetünk - az egyik alapító szemével

Mikor, Hogyan, Miért…
– az alapító, Eisenbacher Gézáné írása

A 90-es években és előtte is minden télen ( farsang időszakában ) sok bált rendeztek a környezetünkben, volt sport bál, meg vöröskeresztes bál, óvodás bál, stb.. az otthon ez idő tájt jó színvonalon működött, igazából nem volt szükség arra a pár ezer forintra amit a bál bevétele jelentett., de szerettünk bulizni, együtt lenni, ma ezt úgy hívnák: csapatépítő tréning ,és különben is egy-egy ilyen rendezvényt nem tartott sokáig megszervezni. Az időpont kiválasztása volt a legnehezebb, mert a lehetséges időpontok már mind elfogytak…….. így került a mi rendezvényünk június első napjaira. Ebben az időpontban rendezzük a legnagyobb rendezvényünket ma is ( Dallal-Tánccal) Egyik éveben sportszereket vettünk a bevételből, következőben TV-t , aztán már senki sem tudta mit is kellene venni. A szülőktől is értekeztek a jelzések: „Évike én szívesen eljönnék, na de Pestről !?.”, szívesen adok a TV-hez, vagy a kiránduláshoz pár forintot ha szükséges…de hogyan vételezzük ezt be, hogy szabályos is legyen és oda fordítódjon ahová azt szánták.

Ekkortájt alakultak környezetünkben sorra az alapítványok. Megbeszéltük a kolléganővel akivel a bált rendeztük, hogy ebből a bevételből létre hozunk mi is egy alapítványt. Az elhatározást tett követte. A bál bevétele 40 000Ft -volt ( 1993) Ezzel a törzstőkével alapítottuk meg az alapítványt. Amely otthonunk lakóinak nyújt segítséget azóta is .(Az alapítvány intézményünk mellett működő önálló jogi személy.) Az Alapítók: Hamar Krisztina kolléganőm, akivel az egészet megálmodtuk, Rákosiné Molnár Anna az intézmény akkori igazgatója, Boros Zsuzsanna az otthon főkönyvelője és jómagam.

Hála és köszönet illeti: dr. Porvay Judit ügyvédnőt aki mai szóhasználattal élve önkéntesként formába öntötte alapítványunkat: ”Jövőt Nekik Is”néven, én úgy emlékszem: így írtam le először hiszen az „Is” a legfontosabb szó a nevünkben.

Az első kuratórium: 3 főből állt: Bubálik László, Mészáros Gézáné, Fazekas Imre. Nagy-nagy köszönet Nekik, nélkülük nem lehetne ma alapítványunk. Az alapítvány azóta több átalakuláson ment keresztül. Több kuratórium irányította, akik nélkül ma szintén nem működhetne az alapítvány, és hol vagyunk már a 40 000 Ft-tól. Az alapítvány számláján évről- évre milliók fordulnak meg szolgálva lakóink érdekeit, és az akkor kitűzött célokat is, természetesen folyamatosan bővítve azokat. Remélem,hogy alapítványunk még sok sok évig szolgálja, szolgálhatja lakóink érdekeit.